หน้าแรก

การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา

http://raise.buu.ac.th


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำหรับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่านสามารถติดตามความคืบหน้า สอบถามคำถาม และเสนอแนะข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยได้ทางเว็ปไซต์นี้
ใหม่!  วิธีการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ
เชิญศึกษาวิธีการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ตัวอย่างการคำนวณ และโปรแกรมช่วยคำนวณได้ในหน้า 'วิธีการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ'  หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดใช้ระบบรับคำถาม และ ระบบรับความคิดเห็นต่อการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิในเพจนี้

ขอเชิญพนักงานและลูกจ้างแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เช่น สูตรในการปรับ ข้อมูลเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ฯลฯ

สำหรับรับคำถามเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ โดยมหาวิทยาลัยจะได้นำไปประมวลและนำคำตอบมาโพสต์ไว้ที่ส่วน "คำถาม-คำตอบ"

ข่าวสารล่าสุด

Showing posts 1 - 3 of 13. View more »